Vejhjælpsbetingelser

Når du indgår en aftale om vejhjælp med Dansk AutoCamper Forening, får du mulighed for at vælge mellem 5 forskellige aftaler. Du skal naturligvis vælge den aftale, der passer til dit behov.

Det er dog mindst lige så vigtigt, at du er helt med på, hvilke betingelser der gælder for din aftale om vejhjælp. Kun ved at kende betingelserne kan du sikre dig, at du har præcis den dækning, du har behov for.

Vi anbefaler derfor, at du læser nedenstående betingelser grundigt igennem, så du ved, hvad der er omfattet af aftalen, og ikke mindst hvad der IKKE er omfattet af aftalen.

Vejhjælpsbetingelser på print
Du kan læse vejhjælpsbetingelserne nedenfor, eller du kan vælge at printe dem ud på denne PDF: Vejhjælpsbetingelser

Generelle betingelser


Stk. 1. Omfattet af abonnement
Abonnementet omfatter den assistance, der er beskrevet i de almindelige abonnementsbetingelser. Assistancerne udføres overalt i Europa, undtagen på Grønland, og kan rekvireres døgnet rundt. Abonnement kan tegnes på alle køretøjer indregistreret i Danmark. Tegning kræver medlemskab af Dansk AutoCamper Forening. Der kan tegnes abonnement på autocamper op til 12.000 kg, personbil, privat varevogn (papegøjeplader), campingvogn, teltvogn, anhænger og motorcykel. Abonnementet dækker kun ved korrekt rekvirering via udleveret kontaktnummer hos SOS Dansk AutoHjælp. Assistancen ydes kun på vej eller andet område omfattet af færdselsloven eller lov om mark- og vejfred, eller af tilsvarende lovgivning i andre lande, og som er tilgængeligt og fremkommeligt for SOS Dansk Autohjælps eller samarbejds- partneres redningskøretøjer.

Stk. 2. Ikrafttrædelse, varighed, betaling og opsigelse
Abonnementet træder i kraft dagen efter, betaling er indgået på DACF konto. Abonnementet er gældende for et år ad gangen og følger kalenderåret. Der kan ikke tegnes abonnement på en allerede kendt skade/behov. Ved indtræden i DACF Vejhjælp skal første køretøj altid være en autocamper og indplaceret i 0-3500 kg eller derover. Ved udtræden af DACF Vejhjælp refunderes evt. resterende dækningsperiode ikke. Abonnementet kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel, til udgangen af en måned. Abonnementet kan ikke overdrages til andre personer, dog undtaget nærmeste pårørende ved dødsfald. DACF Vejhjælp er berettiget til at opsige abonnementet skriftligt med 14 dages varsel ved misligholdelse, manglende vedligeholdelse der medfører gentagne fejl, eller hvis du har afgivet urigtige oplysninger. Assistancer ydet i en opsigelsesperiode, der er begrundet med misligholdelse m.m., eller ved manglende betaling, vil blive faktureret til dig. Ved udmeldelse af DACF ophører abonnement i DACF Vejhjælp med samme termin, som medlemskabet af DACF.

Stk. 3. Ændringer af abonnement
Abonnementet kan til enhver tid opgraderes til tungere bil, hvorved den resterende dækningsperiode forholdsmæssigt indregnes i den nye indbetaling. Abonnement kan til enhver tid nedgraderes til lettere/billigere abonnement, men refusion af for meget indbetalt beløb ydes ikke. Ved skift af køretøj/registreringsnummer skal dette meddeles DACF Vejhjælp skriftligt, på vejhjaelp.dk inden dækning opnås igen. Et abonnement kan ikke dække forskellige køretøjer afhængigt af sæson. Såfremt et medlem skiller sig af med sin autocamper f.eks. på grund af alder, kan evt. personvogns-abonnementer videreføres i DACF Vejhjælp under forudsætning af, at personvognen indplaceres i 0-3500 kg. Dette forudsætter endvidere to års forudgående abonnement på autocamper 0-3500 kg eller derover samt fortsat medlemskab af DACF.

Stk. 4. Hvad dækkes ikke
Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rally, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt ved kørsel til skrotning. Ved gentagne assistancer til samme fejl/skade der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder DACF Vejhjælp sig retten til at fakturere dig ydelsen. DACF Vejhjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold samt force majeure. Som force majeure anses eksempelvis naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vej forhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, myndighedsindgreb, ildsvåde, udslip af radioaktivitet, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter, samt manglende eller forsinket levering af ydelser fra SOS Dansk Autohjælps sædvanlige underleverandører, der skyldes force majeure.

Stk. 5. Ændring af betingelser og priser
DACF Vejhjælp kan ændre abonnementsbetingelser vilkårligt og priser med ikrafttræden ved et årsskifte. Både ændring af betingelser og priser varsles i medlemsbladet og/eller på hjemmesiden to måneder før ikrafttræden. Samtidig bør ændringer, i videst muligt omfang, meddeles på abonnementsopkrævning. Hvis bare en af ovenstående varslinger/meddelelser er udført, gælder de af bestyrelsen vedtaget betingelser og priser. Almindelige betingelser

Almindelige betingelser

Stk. 1. Der ydes følgende assistancer
I Danmark ydes assistance til køretøjer dækket af aftalen – med eller uden kaskoforsikring – ved alle uheld, der forhindrer, at du kan køre videre ved egen hjælp.

Stk. 2. Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning mv.
Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Ellers tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af dig.

Stk. 3. Døroplukning
Døroplukning dækkes ved oplåsning på stedet. I det tilfælde bilen ikke kan låses op, transporteres den til nærmeste værksted.

Stk. 4. Bjærgning
Hvis din bil er kørt i grøften eller kørt fast, tilbyder vi at trække dig fri.

Stk. 5. Transport
Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop, transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring. Ved driftsstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring. Der ydes én assistance pr. driftsstop/skade.

Stk. 6. Færdselsuheld
Er dit køretøj efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker DACF Vejhjælp for transport herfra til dit værksted, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring. Transport fra uheldssted dækkes af køretøjets kaskoforsikring.

Stk. 7. Persontransport
Skal dit køretøj på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld, sørger DACF Vejhjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring.

Stk. 8 Hotelophold
Kan dit køretøj ikke repareres samme dag, og DACF Vejhjælp vurderer det rimeligt, vil du blive tilbudt én hotelovernatning inkl. morgenmad i ”budgetklassen”, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring.

Stk. 9. Campingvogn/trailer/teltvogn
Tegnes som tillæg til bilabonnement. Du er dækket ved nedbrud eller uheld, hvis anhængeren er efterspændt en bil med gyldigt abonnement, og kørslen ikke kan fortsætte.

Stk. 10. Erstatningsbil
Skal dit køretøj på værksted i forbindelse med uheld, kan DACF Vejhjælp tilbyde dig økonomihjælp til erstatningsbil således, at du betaler Kr. 250,00 pr. døgn i de første tre døgn og derefter Kr. 650,00 pr. døgn, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring. Erstatningsbilen skal være et almindeligt køretøj i mellemklassen.

Stk. 11. Følgende er gældende for dækning i Europa
I Europa ydes hjælp som følger, når køretøjet er kaskoforsikret. Kan afhjælpning ikke ske på stedet, transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring. Køretøj uden kaskoforsikring transporteres til nærmeste værksted, og evt. hjemtransport af bil og passagerer sker for egen regning.

Geografisk dækning:
DACF Vejhjælp yder assistance i hele Europa til Uralbjergene i Rusland, indeholdende nedenstående lande. Gennem et kompetent leverandørnetværk tager vi hånd om ethvert problem, uanset hvor i Europa den skadelidte befinder sig. Gennem vores alarmcentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland, der tager sig af den nationale indlandsassistance, har vi et solidt kendskab til de nordiske markeder.

 •  

Albanien

 • Grækenland
 • Rumænien
 • Kroatien
 • Andorra
 • Holland
 • Rusland
 • Letland
 • Belgien
 • Hviderusland
 • San Marino
 • Liechtenstein
 • Bosnien & Hercegovina
 • Irland
 • Schweiz
 • Lithauen
 • Bulgarien
 • Island
 • Serbien
 • Luxembourg
 • Cypern
 • Malta
 • Skotland
 • Makedonien
 • Danmark
 • Moldavien
 • Slovakiet
 • Tyrkiet (den europæiske del)
 • England
 • Monaco
 • Slovenien
 • Tyskland
 • Estland
 • Montenegro
 • Spanien
 • Ukraine
 • Finland
 • Nordirland
 • Sverige
 • Ungarn
 • Frankrig (inkl. Korsika)
 • Norge
 • Tjekkiet
 • Wales
 • Færøerne
 • Polen
 • Italien
 • Østrig
 • Gibraltar
 • Portugal
 • Kosovo
 

 

Stk. 12. Bjærgning
Køretøjet bjærges/fritrækkes ved fastkørsel. Gælder med og uden kaskoforsikring for alle typer køretøjer i ovennævnte lande.

Stk. 13. Hotelophold
Ved værkstedsophold ydes tilskud til hotelophold max. tre dage og max. kroner 500,00 pr. døgn mod forevisning af regning, såfremt dette ikke er indeholdt i din forsikring.

Stk. 14. Hjemkørsel af autocamper
Abonnementet dækker hjemkørsel til Danmark af køretøj ved chaufførs sygdom/tilskadekomst, og hvor evt. passager ikke kan forsætte kørslen. (Lægelig dokumentation kan forlanges). Hjemkørsel dækkes ikke i visumpligtige lande. Ved hjemkørsel dækkes ikke drivmidler, færgetransport, motorvej- og broafgifter etc. Gælder med kaskoforsikring for alle typer køretøjer. Gælder kun ved intakt køretøj ellers træder øvrige betingelser ind. Medlemmet skal som udgangspunkt selv finde en chauffør til opgaven. Kan dette ikke lade sig gøre, kan vejhjælp være behjælpelig.

Hjemkørsel dækkes nu også i Danmark på samme betingelser, som fra udlandet.

Vi skal gøre opmærksom på, at hjemkørsel af autocamper er et tilbud, og ikke har noget med vejhjælp at gøre, da køretøjet er fuldt funktionsdygtigt